Vizyonumuz

Çeyrek asırlık birikimimiz sonucu doğmuş ve daha nice doğacak markalarımızı uluslararası platformlarda önder kılmak.


Misyonumuz

Elektronik ve güvenlik sektöründeki lider konumunu; çalışanlarının mutluluğu üzerine bina ettiği güçlü kurumsal yapısı, ilkeli duruşu ve yenilikçi yaklaşımıyla korumak. Faal olduğu ülkelerde, ürün ve hizmet kalitesiyle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.


DEĞERLERİMİZ

1. Dürüstlük
2. Kalite Odaklılık
3. Müşteri Memnuniyeti
4. Çevreye ve Topluma Saygı
5 .Sorumluluk bilinci
6. Çalışan Mutluluğu
7. Yapıcı İşbirlikleri


İletişim Politikamız

Katılımcı yönetim anlayışımızın en önemli unsuru olarak iletişimi görürüz.Kurum içinde ve dışında temasta olduğumuz her türlü sosyal paydaş ile dürüst, şeffaf, etik, anlaşılabilir ve sürdürülebilir ilkeleri ile düzenli ve çift yönlü bilgi alış verişinde bulunuruz.Kuruluş içindeki bilginin açıklık ve güven prensibine dayalı, doğru olarak paylaşılmasını hedefleriz.Çalışanlarımızın, şirket hedefleri doğrultusunda bilgilendirici süreçlere katılımını sağlarız.


Stratejiler

5EM Güvenlik Elektronik stratejilerini, misyonu doğrultusunda, faaliyet gösterdiği illerde satış kanalları kalite standartlarını yukarı çekecek, koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışı üzerine yapılandırır.